ඇන්ටිගුවා සහ බාර්බුඩා හි පුරවැසිභාවය

ඇන්ටිගුවා සහ බාර්බුඩා හි පුරවැසිභාවයේ ප්‍රතිලාභ

ඇන්ටිගුවා දූපත් රාජ්‍යය යනු විදේශීය පුද්ගලයින්ට ඔවුන්ගේ ආයෝජන හරහා නිල වශයෙන් තහවුරු කළ පුරවැසිභාවය ලබා ගත හැකි ස්ථානයකි.

මෙම රජයේ විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට බොහෝ අය සිහින දකිති, මෙය බොහෝ වරප්‍රසාද විවෘත කරයි:

යුරෝපා සංගමයේ භූමියට වීසා රහිතව ඇතුළුවීමේ හැකියාව යනාදිය;

දිගු කාලීන එක්සත් ජනපද වීසා බලපත්‍රයක් සන්තකයේ තබා ගැනීම;

EU බැංකු භාවිතය;

බදු ප්රශස්තකරණය.

ඊට අමතරව, ඔබට ඔබගේ පෙර ප්‍රාන්තයේ ගමන් බලපත්‍රයක් ලබා ගත හැකි අතර, රටේ භාෂාව සහ ඉතිහාසය පිළිබඳ විභාගයක් සඳහා ඔබට අවශ්‍ය නොවේ. තවත් ප්‍රසාද දීමනාවක්, දිවයිනේ නිල භාෂාව ඉංග්‍රීසි වේ, එබැවින් සන්නිවේදනය සහ ලේඛන සමඟ ගැටළු ඇති නොවිය යුතුය.

පුරවැසියෙකු වීමට ඔබට අවශ්‍ය දේ:

බහුතරය;

අපරාධයක් නොමැතිව;

ලේඛනවල ධනාත්මක සත්යාපනය;

නෛතික ආදායම;

ආයෝජනය කිරීමේ චේතනාව.

විදේශ ගමන් බලපත්‍ර හිමියෙකු වීමට, ජාතික රාජ්‍ය සංවර්ධන අරමුදලේ අවම වශයෙන් ඩොලර් 100,000ක් ආයෝජනය කරන්න. මෙම මුදල බිරිඳ/සැමියා සහ යැපෙන්නන් දෙදෙනෙකුට අදාළ වේ. ඔබට තවත් ඒවා තිබේ නම්, මුදල ඩොලර් 125,000 ක් පමණ වේ.

NDF හි ආයෝජනය කිරීමට අමතරව, දී ඇති රටක විදේශ ගමන් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා විවිධ ක්‍රම තිබේ:

එක් ව්‍යාපාරික ව්‍යාපෘතියකට අනුග්‍රහය දැක්වීම (USD මිලියන 1.5 සිට);

අවම වශයෙන් වසර 5 ක් සඳහා (එක්සත් ජනපද ඩොලර් 200 සිට) හිමිවිය යුතු, රජය විසින් විශේෂයෙන් අවසර දී ඇති නිශ්චල දේපල සන්තකයේ තබා ගැනීම;

බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් විශ්ව විද්‍යාලයේ අනුග්‍රාහකත්වය (එක්සත් ජනපද ඩොලර් 150 සිට).

ඇන්ටිගුවා සහ බාබුඩා පුරවැසිභාවය
ඉංග්රීසි
ඉංග්රීසි